داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

به تعداد 85 صفحه pdf 

فهرست مقاله:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

شرح و بیان مسئله
.
.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 85
حجم 3000 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی علوم پزشکی

توضیحات کامل

داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

به تعداد 85 صفحه pdf 

فهرست مقاله:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

شرح و بیان مسئله

هدف تحقیق

اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق

محدودیت

تعریف عملیاتی واژگان

فصل دوم : مفاهیم داده کاوی

تاریخچه

موضوع داده کاوی چیست؟

تعاریف داده کاوی

تفاوت داده کاوی و آنالیزهای آماری

کاربرد های داده کاوی

چند مثال در مورد مفهوم داده کاوی

مراحل داده کاوی

مرحله اول: Business Understanding

مرحله دوم: Data Understanding

جمع آوری داده ها

بحث شرح و توصیف داده ها

مرحله سوم: Data Preparation

Data selecting :انتخاب داده

مرحله چهارم: Modelling

مرحله پنجم: Evaluation

مرحله ششم: Deployment

مفاهیم اساسی در داده کاوی

Bagging

Boosting

MetaLearning

عناصر داده کاوی

تکنیک های داده کاوی

دسته بندی

خوشه بندی

رگرسیون گیری

تجمع وهمبستگی

درخت تصمیم گیری

الگوریتم ژنتیک

شبکه های عصبی مصنوعی

گام نهایی فرآیند داده کاوی،گزارش دادن است

تکنولوژی های مرتبط با داده کاوی

انبار داده

OLAP

محدودیت ها

فصل سوم : کاربرد داده کاوی در پزشکی

داده کاوی در عرصه سلامت

استراتژی های داده کاوی

نمونه هایی از کاربرد داده کاوی در سلامت

و

امروزه در دانش پزشکی جمع آوری داده های فراوان در مورد بیماری های مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است. مراکز پزشکی با مقاصد گوناگونی به جمع آوری این داده ها می پردازند . تحقیق روی این داده ها و به دست آوردن نتایج و الگوهای مفید در رابطه با بیماری ها ،یکی از اهداف استفاده از این داده ها است . حجم زیاد این داده ها و سردرگمی حاصل از آن مشکلی است که مانع رسیدن به نتایج قابل توجه می شود . بنابراین از داده کاوی برای غلبه بر این مشکل و به دست آوردن روابط مفید بین عوامل خطر زا در بیماری ها استفاده می شود. این مقاله به معرفی داده کاوی وکاربردآن در صنعت پزشکی(پیش بینی بیماری) با استفاده از الگوریتم های داده کاوی به همراه نرم افزارهای مرتبط با آن پرداخته است.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

خرید فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دریافت فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

خرید پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دریافت نمونه سوال داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

خرید پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دریافت مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

خرید فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

خرید مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از download

دانلود مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

خرید پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دریافت فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

خرید نمونه سوال داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دریافت فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

خرید فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دریافت فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

خرید کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از www

دانلود مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دریافت پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

خرید فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دریافت کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

خرید تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دریافت تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

خرید فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

خرید فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود نمونه سوال داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از pdf

دانلود کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دریافت فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

خرید نمونه سوال داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

خرید فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دریافت فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دریافت فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دانلود کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از word

دریافت تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

خرید تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود پروژه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دریافت کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دریافت مقاله داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود فایل داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دریافت فایل pdf داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

خرید کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دانلود کارآموزی داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

دریافت فایل word داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free

خرید تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری از free


مطالب تصادفی