مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

هدف از این مبانی نظری بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 113
حجم 150 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

امروزه عملكرد سازمان ها را نمي توان براساس معيارهاي مالي مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد: زيرا پژوهش ها نشان داده است ارزش بازاري شركت ها و موسسات مالي را عمدتا دارايي هاي غيرمالي كه به آنها دارايي هاي نامشهود يا سرمايه هاي فكري اطلاق مي شود تعيين مي كند اهميت سرمايه فكري به عنوان مقوله اي پژوهشي و اقتصادي مطرح شده است

 

 

 

سرمايه فكري را اغلب تحت عنوان دارايي هاي نامشهود ي توصيف مي كنند كه مي توان به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به كارگرفت اجزاي سرمايه ي فكري داراي اثرات متقابلي هستند كه ايجاد ارزش مي كنند براين اساس پژوهش كمي حاضر با هدف بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري متشكل از سرمايه هاي انساني ساختاري و مشتري برعملكرد يك سازمان انجام شده است نقش و سهم سرمايه فكري در پيشرفت مديريتي فني و اجتماعي اقتصاد موضوع تحقيقات جديد قرارگرفته است به گونه اي كه دانش سازماني عامل اصلي مزيت رقابتي و خلق ارزش شناخته شده ست. (همان منبع )

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-9 متغیرهای پژوهش                      11-10
1-10تعاریف  مفهومی متغیرها            11-12

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه                        14
2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری      15
2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری         18-15 
2-2-2 عناصر سرمایه های فکری    23-19
2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری        25-23
2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری        38-26
2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان    51-39
2-3-1 مدیریت عملکرد                 55-52
2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد    56-55
2-3-3 اصول مدیریت عملکرد                               56
2-3-4  فرایند مدیریت عملکرد      57-56
2-3-5  تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان                62-57
2-3-6مزایای مدیریت عملکرد          64-62 
2-3-7 معایب مدیریت عملکرد             65 
2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد       66-65 
2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد     67-66 
2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد                   68-67 
2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد                  70-69
2-4 پیشینه تحقیق             74 
2-4-1 پیشینه خارجی      74
2-4-2 پیشینه داخلی        77

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول (2-1)  هفت واژه در برگيرنده مدل عملكردي ACHIEVE…               72
جدول (2-2)جدول زمانی مهم ترین رویدادهای ووقایع حساس در بحث سرمایه های فکری     74

 

 

 

فهرست نمودارها
نمودار( 2-1 )مدل بونتیس      26
نمودار (2-2 )مدل جاکوبسن                    28
نمودار( 2-3  )مدل هانس ولاواندال           30
 نمودار ( 2-4  )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون                 32
نمودار (5-2) طبقه بندي روس وروس        34
 نمودار( 2-6 )  مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان             36
نمودار( 2-7 )الگوی سرمایه های فکری سالیوان                37
نمودار(2-8)  مدل پیشنهادی محققان               45

 

 

 

فهرست شکل ها
شکل (2-1) عوامل موثر بر رضایت کارکنان             39
شکل (2-2)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان      42
شكل ( 2-3) مدل ارزيابي عملكرد در سازمانها         65
شكل (2-4)  اهداف ارزشيابي عملكرد                      66
شكل (2-5) خلاصه مزايا و معايب روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان            73

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free


مطالب تصادفی