پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 14 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه ی شادمانی:

 مقیاس مونش  به منظور اندازه گیری شادمانی طرح شده است. با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف درباره ی سلامت روان شناختی و مقیاس های متنوعی که برای اندازه گیری آن ساخته شده اند، کوزما  و استونز (2000) آزمونی را ساختند که بیشتر بر مقدار و شدت احساسات مثبت و منفی تأکید می کند. هر کدام از این احساسات دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت را در بر می گیرد. ماده های مربوط به بعد کوتاه مدت(10 ماده) نشان دهنده ی جنبه ی حالتی( مثبت و منفی) و ماده های مربوط به بعد بلند مدت(14) ماده مربوط به به بعد رگه ای( مثبت و منفی) است. هر کدام از جنبه های مثبت و منفی حالتی دارای 5 سؤال و هر کدام از جنبه های مثبت و منفی رگه ای این مقیاس دارای 7 سؤال است. روی هم رفته این مقیاس 24 عبارت دارد.

 

 

 

همچنین می توانید یکی از بهترین و معتبرترین پرسشنامه های شادکامی را از لینک زیر ببینید:

پرسشنامه شادکامی آکسفورد word

 

 

 

 

 

 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادمانی مونش

پرسشنامه ی شادمانی مونش که حاوی 24 سؤال است استفاده شده است. که دراین پرسشنامه با توجه به تعداد سؤالات آزمون و میزان نمره ی متعلق به هر سؤال، هر پاسخگویی می توانست حداکثر نمره ی  خام 24 را به دست آورد، هرچه نمره خام کسب شده بالاتر باشد،نشان می دهد شادی در او بیشتر است.سؤالات این مقیاس به صورت 3 درجه ای( بلی=2)، (نظری ندارم =1) و(خیر=0) نمره گذاری می شوند. هر کدام از جنبه های مثبت و منفی حالتی با داشتن 5 سؤال، نمره ای از 0 تا10 و هر کدام از جنبه های مثبت و منفی رگه ای با داشتن 7سؤال، نمره ای از 0 تا 14 خواهند داشت. نمره ی کلی مقیاس با توجه به جنبه های مثبت و منفی حالتی و رگه ای و با فرمول خاصی محاسبه می شود.

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه شادمانی مونش

پایایی این آزمون با استفاده از روش باز آزمایی بعد از 18 ماه برابر با 70% گزارش شده است( کوزما و استونز، به نقل از باباپور و همکاران، 1382). در تحقیق باباپور و همکاران، 1382 همسانی درونی آزمون برابر با 71/0 به دست آمده است.پژوهش هایی که به منظور بررسی روایی پیش بین مقیاس شادکامی مونش انجام شده است که این آزمون با 76/0 دقت می تواند بین افراد بهنجار و سایکوتیک تمایز قائل شود، همچنین مشاهده شده است که این آزمون با76/0 دقت می تواند افراد افسرده را از افراد سالم افتراق دهد. به علاوه همبستگی این آزمون با دیگر مقیاس های سلامت روان از جمله درجه بندی شادکامی یودگس  (50/0) نشان دهنده ی روایی همگرای این آزمون است.
 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی